Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić, sa zamenicima Snežanom Knežević i Milanom Dakićem, posetila je Grad Sombor, a ujedno i našu Organizaciju, gde su u razgovoru sa sekretarkom Biljanom Klipa, informisani o brojnim aktivnostima CK Sombor i usaglasili da međusobna dosadašnja uspešna saradnja treba da se nastavi i u narednom periodu.