U 1. Centru za obuku Vojske Srbije, dana 26.06.2024., održana je još jedna obuka iz oblasti prve pomoći kojoj je prisustvovalo 50 vojnika na služenju vojnog roka. Ova vrsta obuke, kao i saradnja sa 1. Centrom za obuku Vojske Srbije, datira još od 2014. godine od kada, svake godine, svi vojnici na služenju vojnog roka, prolaze obuku iz pružanja prve pomoći i samopomoći. Obuku je realizovao stručni saradnik Endi Vaš, a izuzetno dobra saradnja sa Prvim Centrom rezultira još nizom drugih aktivnosti iz oblasti zdravih stilova života, rada sa mladima, preventivnih aktivnosti iz oblasti pripreme i delovanja u nesrecama i sl.