Месец: јун 2024.

Пројекат подршке породици

У циљу спровођења мера популационе политике и подршке породици, Град Сомбор, у сарадњи са Црвеним крстом Сомбор, реализује пројекат ,,Сервис за подршку родитељства,, чији је крајњи исход оснаживање породице као…