Секретар Црвеног крста Сомбор, Биљана Клипа присуствовала је Симпозијуму ,, Савремени приступи у контроли туберкулозе“. На Симпозијуму активности Црвеног крста Србије представила је Марија Цукић. Истом су присуствовали и координатори Пројекта ,,Контрола туберкулозе у Србији,, из Бујановца, Краљева, Шапца, Београда, Ср. Митровице и Сомбора.