1. Преко 200 ученика основних и средњих школа, у суботу 31.01.2015., присуствовало је презентацији из области прве помоћи и реалистичког приказа повреда обољења и стања, као и осталих активности које ЦК Сомбор реализује са младима. На самом почетку презентације ученици су се упознали са историјатом Црвеног крста, а након тога представљене су им остале активности.
  2. Обука из прве помоћи и реалистичког приказа повреда обољења и стања за ученике основних и средњих школа почела је фебруара 2015.године и реализује се континуирано сваке недеље по утврђеним треминима.

Обука за возаче и запослене

  1. У периоду 12.2014. – 30.03.2015.године обуку из пружања прве помоћи за будуће возаче завршило је 85  кандидата, од којих су 56-оро ученици Средње технчке школе у Сомбору . Целокупна документација о кандидатима води се у пословном систему ХУБИЕ .
  2. У првом тромесечју  обуку из пружања прве помоћи у Црвеном крсту Сомбор успешно су завршила четири радника.