Радионице на тему Репродуктивно здравље, ненасилна комуникација и здрава исхрана, реализовала је Мирјана Филиповић:

ОШ ,,Моша Пијаде,, Бачки Брег – 17 ученика – ненасилна комуникација

ОШ ,,Моша Пијаде,, Бачки Брег – 19 ученика –  исхрана

ОШ ,,Моша Пијаде,, Бачки Брег – 31 ученик – лична хигијена и исхрана

ОШ ,,Алекса Шантић,, Алекса Шантић

 

Исхрана – 26 ученика

Ненасилна Комуникација – 29 ученика

Лична хигијена и исхрана – 53 ученика

 

ОШ ,,22 октобар,, Бачки Моноштор

Репродуктивно здравље – 28 ученика