Контакт

Црвени крст Сомбор

Апатински пут 19, Сомбор, 25000

телефон: +381 25 431 430

mail: ckso@mts.rs

mail 2: sombor@redcross.org.rs

секретар: Биљана Клипа

председник: Доцент др Милош Петровић

[mappress mapid=“3″]

Кампиралиште Црвеног крста Сомбору Бачком Моноштору
Бачки Моноштор, Каналска бб
тел: +381 25 807 303

[mappress mapid=“4″]