Уговор са Црвеним крстом Србије о реализацији пројекта ,,Контрола туберкулозе у Србији,, потписан је 01. марта у Београду. Наша Организација је координатор у овом пројекту за 22 организације Црвеног крста у Војводини. Обука сарадника на  овом програму из 22 организације Црвеног крста и потписивање Споразума о сарадњи са истима, одржана је 31. марта 2011. године. Обуку је реализовала Биљана Клипа, а истој су присуствовали представници АТД-а из Сомбора, као и представници Јединице за спровођење пројекта Црвеног крста Србије.

У овом  периоду, одржан је и квартални састанак координатора и секретара у Црвеном крсту Србије.

Циљне групе у оквиру овог пројекта су лица ромске националности која живе у нехигијенским насељима, као и корисници народних кухиња. У току је скрининг корисника народних кухиња у свим организацијама које реализују програм НК,  и исти ће бити реализован до краја јуна месеца.