Пројекат ,,Контрола туберкулозе у Србији,, одвија се у складу са планом активности сачињеним од стране Црвеног крста Србије. Сарадња са институцијама, организацијама и установама које су укључене у овај пројекат је континуирана и тече неометано. До краја августа месеца реализовано је анкетирање корисника народних кухиња и постигнут резултат од 92% анкетираних. У овом периоду у све 23 општине које покривамо у овом пројекту, регистрована су 4 случаја рома оболелих од туберкулозе и све активности предвиђене пројектом реализоване су 100%.  У извештајном периоду организовано је више семинара и састанака секретара, координатора и финансијских радника ангажованих на овом пројекту, а нашу Организацију посетио је и ревизорски тим Црвеног крста Србије који је након прегледа комплетне докуметације био веома задовољан оствареним резултатима.