У овом извештајном периоду реализовано је 8 обука из пружања прве помоћи за будуће возаче чиме је обухваћено 47 кандидата, који су успешно положили завршни теоријски и практичан испит. Обуку су реализовали лиценцирани предавачи Црвеног крста Сомбор.
У склопу уговора о сарадњи Црвеног крста Сомбор и Средње техничке школе Сомбор, ЦК Сомбор је уступио просторије за обуку из пружања прве помоћи за ученике саобраћајног смера ове школе. Након завршене обуке ученици полажу испит из пружања прве помоћи. У току је реализација испита за 73 ученика ове школе. Целокупна документација о кандидатима води се у пословном систему HUBIE Црвеног крста Србије.