Током септембра и октобра месеца, волонтери Црвеног крста Сомбор су заједно са наставником биологије и ученицима основне школе “Иво Лола Рибар“ реализовали пројекат “Суперхероји и суперхероине животног окружења“, који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а активности су прилагођене програму ДРР Црвеног крста Србије. Наши хероји и хероине су, кроз радионице имали прилику да путем интерактивних активности сазнају и прошире знања о климатским променама, узроцима и последицама, као и да кроз експерименте добију ближу слику о природним непогодама и опасностима које настају као последица климатских промена. Дидактички материјали, креирани од стране волонтера Црвеног крста, послужили су као одличан начин да се деца ближе упознају са појмом евакуације, припремом торбе за хитну евакуацију, пожарним троуглом, као и бројевима телефона служби које делују у хитнимслучајевима. Једна од радионица била је намењена упознавању наших малих хероја и хероина са рециклажом кроз практичан рад и озелењавањем школског дворишта уз помоћ старијих другара, волонтера Црвеног крста и наставника биологије. Двориште ОШ “Иво Лола Рибар“ тако је постало богатије за 90 садница, чиме је стављен акценат на озелењавање природе у циљу заштите животне средине. У овај програм укључено је 100 ученика ове школе.