Први центар за обуку Војске Србије, у сарадњи са Градском орфганизацијом Црвеног крста Сомбор и Ватрогасно спасилачком јединицом Сомбор, у оквиру Сектора за ванредне ситуације , у среду 30.10.2019. године, на Тргу Светог Тројства, организовао је тактичку вежбу снага за отклањање последица у случају елементарних непогода, техничко-технолошких и других несрећа на тему “Пожар – поступак у случају пожара“. Циљ акције у оквиру цивилно-војне сарадње је наставак координације и међусобне организације у случају настанка непогода које су реална претња. У тактичкој вежби учествовали су и Тим за деловање у несрећама Црвеног крста Сомбор као и тим за пружање прве помоћи који су извели припрему тријажног центра, припрему за тријажу, збрињавање повређених и подршку евакуацији становништва. Тактичкој вежби присуствовали су Бошко Митрашиновић – секретар Црвеног крста Војводине, секретари и сарадници Црвеног крста Апатин, Кула и Оџаци, Члан Градског већа Антонија Нађ Косановић, помоћник градоначелнице Мирко Безбрадица и стручни сарадник за послове ванредних ситуација и одбране Градске управе Иван Глигорић.