Са циљем да се даље унапреди квалитет реализације едукативних радионица, методологија и технике које спроводе млади волонтери са децом у оквиру Програма „Промоција хуманих вредности“ , Црвени крст Србије, организовао је семинар прилагођеног, акредитованог програма обуке „Активно учење/настава“. Овај програм професионалног усавршавања развио је Институт за психологију у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије, Министарством за просвјету и науку Црне Горе и организацијом УНИЦЕФ, а програм поседује акредитацију Завода за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Програм обуке спровео  је Образовни форум, а односи се на стварање едукативних ситуација које омогућавају и подстичу квалитетно и ефикасно учење унапређивањем педагошких компетенција за активне, учесничке и интерактивне методе наставе/учења. „Активно учење/настава “ као методологија је блиска радионичарском раду који спроводе млади волонтери, а од значаја је и за позиционирање програма „Промоција хуманих вредности“ у односу на Министарство просвете и спорта у смислу потврде професионалних компетенција волонтера. Испред наше Организације, у термину од 26. – 29.11.2016., обуци на Митровом Пољу, присуствовале су волонтерке Ивана Марјановић и Кристина Ђуришић, док је у термину који је био резервисан за просветне раднике 17. – 20.12.2016. такође на Митровом Пољу, присуствовао Иван Петровић, педагошки асистент у ОШ,, 22. Октобар“ у Бачком Моноштору и дугогодишњи сарадник Црвеног крста Сомбор.