У оквиру пројекта ,,Заједничка припрема за поплаве,, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу, Приморац Горан учествовао је на стручној радионици за представнике локалних самоуправа и Организација Црвеног крста која је одржана 16. и 17. фебруара у Новом Саду.  Пројекат финансира Европска унија у оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија. Партнери на пројекту су Црвени крст Војводине и ДКМТ-Еврорегионална агенција за развој Дунав-Криш-морис-Тиса Нонпропит д.о.д. из Мађарске, која је и водећи партнер на пројекту. Основни циљ пројекта је да подигне ниво безбедности у пограничној области кроз организовање заједничке обуке и вежбе у области управљања водама, заштите од поплава и превенције. Црвени крст Сомбор је једна је од три Организације Црвеног крста Војводине која је подпартнер у оквиру превенције.