У среду 08.05.2019. године, Црвени крст Сомбор учествовао је на Тактичкој вежби Војске Србије – ,,Ангажовање снага на отклањању последица насталих услед поплава’’. Циљ вежбе био је унапређење теоријских и практичних знања и искустава у примени снага за отклањање последица од елементарних непогода, техничко – технолошких и других несрећа, као и увежбавање снага које се ангажују у припреми, организовању и пружању помоћи услед поплава. Вежби је присуствовао Командант Команде за обуку генерал – потпуковник Ђокица Петровић.