У циљу спровођења мера популационе политике и подршке породици, Град Сомбор, у сарадњи са Црвеним крстом Сомбор, реализује пројекат ,,Сервис за подршку родитељства,, чији је крајњи исход оснаживање породице као примарне јединице друштва.

Сервис за подршку родитељству функционише од 2018. године, у оквиру којег је до сада било обухваћено око 300 лица са територије града Сомбора. Захваљујући Министарству за бригу о породици, поред пеглања одеће, Црвени крст Сомбор ће од септембра месеца пружати подршку породици и у виду ортопедских помагала за старија и немоћна лица, односно за лица која се тренутно нађу у ситуацији да су им ова помагала неопходна.

Црвени крст Сомбор ће кроз процес јавне набавке, обезбедити болничке кревете и инвалидска колица, а породице којима је ова врста помоћи неопходна моћи ће да се обрате нашој Организацији како би им уступили неко од ових ортопедских помагала на коришћење. Поред поменуте подршке, породицама ће бити омогућена бесплатна обука за руковање са помагалима као и за неформалну негу.

Очекујемо, да ћемо кроз сповођење наведених мера и услуга, члановима породице да пружимо могућност провођења квалитетнијег времена са најближима, те да ћемо им на овај начин олакшати свакодневницу и умањити синдром сагоревања, а промовисати здравији стил живота и важност менталног здравља.