У Центру за едукацију Црвеног крста Сомбор, 04.04.2019. и 05.04.2019. године, организована је обука младих Црвеног крста из области Дифузије.У ова два дана обуци је присуствовало 37 младих, ученика шестог, седмог и осмог разреда основне школе.Обука је обухватилa:
-Историјат Црвеног крста
-Женевска конвенција
-Покрет ЦК и ЦП
-Национално друштво
-Принципе Црвеног крста
-Знак и употреба знака ЦК
-Волонтеризам
-Активности ЦК.
Волонтери Црвеног крста који су реализовали ове обуке су Ања Лазић, Миљана Петровић, Владимир Будаи, Исидора Новаковић и Елена Линк.