У овом извештајном периоду реализоване су две обуке из прве помоћи на основу Закона о безбедности и здрављу на раду. Обуке су реализоване за запослене у предузећу ,,Борели“ и ЈП ,,Урбанизам“ чиме је обухваћено укупно 10 запослнених.