У периоду од 24. – 26. Јуна, ОШ ,, Иво Лола Рибар“ у Кампиралишту Црвеног крста Сомбор, организовала је едукативни ,,Еко камп 2016“ za 30ак ученика ове школе. Ученици су током боравка у Кампиралишту похађали секцију биологије, у прилог активностима ишла је и чиненица да се Кампиралиште Црвеног крста Сомбор налази у специјалном резервату природе, те су ученици могли да на најбољи начин искористе време боравка за прављења хербаријума, инсектаријума, а током вечерњих сати имали су прилику да кроз телескоп посматрају и изучавају звезде и сазвежђа. Током боравка у кампу, за посетиоце је организована и обука из пружања прве помоћи и реалистичког приказа повреда обољења и стања коју су реализовали волонтери Црвеног крста Сомбор.