Поводом Месеца женског ромског активизма, 20. марта у Жупанији, одржана је јавна трибина Неформалне женске ромске мреже Војводине, на тему Успешне Ромкиње. Трибини је присуствовала Биљана Клипа, стручни сарадник.