Добровољно давалаштво крви

,,Добровољни даваоц крви (према међународном удружењу ISBT), је лице које даје крв, плазму или ћелијске елементе крви својом слободном вољом и не прима никакву надокнаду за то, било у виду новца, било у виду који се може сматрати надокнадом новца. То укључује и такозвану надокнаду за изгубљено радно време или трошкове за надокнаду ван оних неминовних за давање крви и путовање до места давања крви. Скромна успомена (поклон), освежење након давања крви и надокнада стварних трошкова превоза, компатибилни су са добровољним давањем крви,,

Крв могу да дају све здраве особе мушког и женског пола старе од 18-65 година уколико задовољавају медицинске услове и критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа.

Крв не могу да дају лица за која лекар утврди да болују од акутних и извесног броја хроничних обољења, као и лица за чију крв лекар утврди да може да угрози здравље примаоца.

Најчешће крвне групе у нашој популацији су:

у АБО крвно-групном систему
А (40%)
0 (39%)
Б (16%)
АБ (5%)

у Рх систему
85% Рх Д+ (позитивни)
15% Рх Д- (негативни)

Остварени резултати у 2008.г. у Сомбору:

– у току 2008.г. укупнан број пријављених ДДК 3532
– број одбијених из здравствених разлога 539
– број ДДК који су дали крв: старих 2605
нових 398
– Укупан број давања у Сомбору 2993
– Укупан број давања према подацима
Републичког центра 3185
Остварени проценат у 2008. години у односу на број
становника 3,29%, што је за 0,29% више у односу на 2007.г.

[catlist id=17]