U okviru realizacije programa Promocija humanih vrednosti, Crveni krst Sombor i Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ,,Vuk Karadžić“ sačinili su ugovor o realizaciji programa ,,Promocija humanih vrednosti“ koji će se realizovati sa učenicima ove škole. Treća radionica u okviru ovog programa realizovana je dana 26.01.2023. godine. Na kraju radionice polaznici su se upoznali i sa merama prve pomoći i samopomoći.

Program Crvenog krsta Srbije, Promocija humanih vrednosti realizuje se kroz sedam modula: Tolerancija, Kulturalni identitet i poštovanje razlika, Nenasilno rešavanje konflikata, Diskriminacija i stigmatizacija, Dečija prava i Prevencija elektronskog nasilja.