У периоду од 09.12. до 13.12.2019.године у просторијама Црвеног крста Сомбор, организоване су едукације на тему болести зависности. Превенција употребе дувана била је прва у низу радионица које су организоване и којој су присуствовали ученици седмог и осмог разреда основних школа са територије Града Сомбора. Други дан је, коришћењем мобилних телефона и савремених приступа учењу стављен акценат на важност одговорног коришћења интернета. Са циљем да се освести проблематика алкохолизма младих и да се истакну опасности које ова болест зависности носи са собом, одржана је радионица са ученицима узраста седмог и осмог разреда, као и првог разреда средње школе.Четврти дан је био посвећен теми коцкања код младих, који према истраживањима у великој мери редовно посећују кладионице. Последњи дан Недеље превенције зависности обележила је тема Злоупотреба наркотика, који су нажалост свуда око нас и овом радионицом настојало се освестити младе и упознати их са опасностима и нежељеним ефектима које проузрокује злоупотреба наркотика. Радионице, које су изазвале велико интересовање како младих, тако и просветних радника, који су такође присуствовали радионицама, водиле ду дугогодишње волонтерке Црвеног крста Сомбор Даница Клипа и Мирјана Филиповић.