Црвени крст Војводине организовао је допунску обуку, тренинг у оквиру Припреме и одговора на несрећу на тему “Трагање за ваздухопловом и спасавање лица у ваздухопловству.“ Практични рад подразумевао је подизање шатора и организовање пријемног тријажног места, увежбавање комуникације ручним радио везама, правилна употреба, задуживање, складиштење и сервисирање техничке опреме – сушилице, пумпе за воду, агрегата, пружање прве помоћи у случају несрећа са већим бројем повређених лица. Едукација је организована у Одмаралишту ЦК Бачка Паланка ,,Багремара,, у периоду од 13. до 15. септембра, а истој је присуствовао стручни сарадник ЦК Сомбор и четири чланаЈединице за деловање у несрећама ЦК Сомбор.