Дана 10.03.2017. и 15.03.2017.године, у Школи за основно образовање одраслих у Сомбору,реализована је обука из пружања прве помоћи.Полазници ове школе били су заинтересовани за обуку,тако да су пажљиво слушали и учествовали у обуци.Могли су да науче како да реагују у ситуацијама када наиђу на повређену особу али су могли да науче и како да помогну сами себи уколико се повреде.