У просторијама Црвеног крста Сомбор,у понедељак 30.01.2017.године започет је нови циклус обуке из пружања прве помоћи и реалистичког приказа повреда обољења и стања за ученике 7. и 8. разреда основне школе и ученике средњих школа.Обуке се реализују свакодневно,а проверу и демонстрацију усвојених знања и вештина полазници ће приказати на градском такмичењу које ће се одржати почетком априла месеца.