У ОШ ,,Доситеј Обрадовић,, и ОШ ,,Никола Вукићевић“, дана 22. децембра 2016. године, Први Центар за обуку Војске Србије у сарадњи са Црвеним крстом Сомбор, организовао је едукације на тему Војни пиротехничар у основној школи. Едукацију је реализовао старији водник 1. класе Зоран Зурковић, који је ученицима указао на опасности које вребају употребом пиротехничких средстава и волонтери Црвеног крста Сомбор: Тара Дражић, Драган Андрић, Александра Фараго, Бојан Минић, Ивана Мандић, Ивона Суранић и Јована Келић који су полазницима
приказали на који начин да пруже прву помоћ уколико дође до повређивања пиротехничким средствима.