Програм се реализује у ОШ ,, 22. Октобар“ и ,,Братство Јединство“ у Светозар Милетићу, у овом извештајном периоду реализовано је укупно 9 радионица са ученицима трећих разреда основних школа, чиме су обухваћени модули: толераниције и ненасилно решавање конфликата.
Током октобра месеца у сарадњи са Средњом Економском школом у Сомбору, у просторијама Црвеног крста Сомбор, волонтери наше Организације: Алекса Куртиновић, Ивана Марјановић и Тијана Наранчић, реализовали су обуку нових вршњачких едукатора из Програма ПХВ. Обуке су се реализовале сваког петка и суботе током октобра месеца, а исту је успешно завршило 13 ученика ове школе. Након обуке едукатори су стечено знање наставили да преносе ученицима трећих разреда у школама у којма се програм спроводи.