У овом извештајном периоду реализоване су три обуке у трајању од 20 часова из прве помоћи, психосоцијалне заштите и кућне неге. Обуке је завршило укупно 25 кандидата, а реализатори су били: Мирјана Филиповић и Даница Гајић.