У периоду 16.-17.11.2016. Црвени крст Србије је за активне волонтере у програму Превенција трговине људима као и за волонтере који имају искуство или интересовање везано за психологију и/или хуманистичке науке, организовао семинар на тему ,,Сексуално и родно засновано насиље“, који се одржао у Београду. Испред наше организације семинару су присуствовали волонтери: Даница Клипа, Александра Фараго и Алекса Куртиновић.