У уторак, 08.11.2016. волонтери Црвеног крста Сомбор, реализовали су низ радионица за ученике од 1. – 8. разреда Основне школе ,, Моша Пијаде“ у Бачком Брегу. Радионице су се реализовале из следећи области:
 За ученике 1. и 2. разреда: ,,Безбедност у саобраћају“ и ,,Важни телефонски бројеви“
 За ученике 3. и 4. разреда: ,,Толераниција и ненасилно решавање сукоба“
 За ученике 5. и 6. разреда: ,, Превенција злоупотребе психоактивних супстаници“
 За ученике 7. и 8. разреда: ..Превенција ХИВ/АИДС-а и репродуктивно здравље младих“
Радионице су реализовали волонтери: Ивана Марјановић, Александра Минић, Андреја Богдан и Горана Милић.                                                                                                                                                                У Основној школи ,,Братство Јединство“ у Светозар Милетићу, у четвртак 10.11.2016. одржане су радионице из области ,, Репродуктивно здравље младих“ и ,,Ненасилна комуникација“. Радионице су реализоване са ученицима 5. и 6. разреда ове школе, а реализовале су их волонтерке Црвеног крста Сомбор: Мирјана Филиповић, Ивана Марјановић и Тијана Наранчић.