У овом извештајном перидоу реализоване су и следеће активности:
– Фарбање кућица у Бачком Моноштору, бушење новог бунара, оплемењивање простора сађењем ружа пузавица
– Кречење приземља Управне зграде
– Уградња аларма у управну зграду, магацин и кухињу
– Поднет је захтев за лиценцирање Геронто програма надлежном Министарству
– Захваљујући локалној самоуправи, покренут је поступак добијања земљишта у Камипралишту на ком се налазе кућице и надстрешнице од Војводина вода.
– У посети нашој Организацији боравили су представници ИТ Сектора у ЦК Србије. Посета је организована након добијања магацинског контејнера у Кампиралишту ЦК у Бачком Моноштору од стране Црвеног крста Србије.