У овом извештајном периоду секретар Црвеног крста учествовала је на више састанака оранизованим од стране виших органа ЦК и локалне самоуправе:
– 12. јула – састанак у ЦК Војводине са четири секретара из Војводине. Носилац: ЦК Србије Тема: сарадња са локалном самоуправом и Комесаријатом за избеглице
– 25. јула – састанак представника Комесаријата и секретара ЦК у Београду. Тема: сарадња представника Комесаријата и Црвеног крста, проблеми у раду
– Савет за миграције Града Сомбора организован два пута у овом извештајном перидоу. Истим присуствовала секретар Биљана Клипа
– Савет за здравље Града Сомбора одржан 30.09.2016.. Истом присуствовала секретар Биљана Клипа                                                                                                                                                                    – Састанак секретара у Баошићима организован у периоду 08 – 11. септембар 2016. Тема: актуелна ситуација, принципи, финансирање. Организатор: Црвени крст Србије. Присуствовала Биљана Клипа