На предлог Црвеног крста Србије, ревизори у оквиру Пројекта Играоница за ромску децу и ПХВ, боравили су у Сомбору 24. јуна 2016. године. Поред представника ЦК Србије, ревизији су присуствовали: Тамара Маџарев, локална самоуправа, Снежана Ивков, Магдалена Јагер, Иван Петровић, Ненад Секулић и Биљана Клипа, секретар. Имајући у виду да се оба програма финансирају до јуна месеца 2017. године, циљ ревизије је био да кроз разговор са учесницима у пројекту у Сомбору и Зајечару, размотре потребу и могућности финансирања истог у даљем периоду.
Након завршене ревизије, истакли су да им је било задовољство боравити у једној, на овакав начин, организованој Организацији где се у оквиру Пројекта тачно знају шта су чија задужења и где су резултати евидентни.