Програм Промоција хуманих вредности реализујемо у сарадњи са три Основне школе и то: ОШ ,, Братство Јединство“ Сомбор,        ОШ ,, Никола Вукићевић“  Сомбор и ОШ ,,22. Октобар“ Бачки Моноштор“.

У  периоду октобар/новембар реализовано је укупно 14 радионица.

ШКОЛА ДАТУМ БРОЈ УЧЕНИКА РЕАЛИЗАТОРИ
ОШ,, 22. Октобар“ Бачки Моноштор 28.10.2015. 25 Kristina Đurišić; Dona Lekaj
03.11.2015. Danijela Geljić,

Anđela Prešljak

17.11.2015. Kristina Đurišić; Dona Lekaj
25.11.2015.
ОШ ,,Братство Јединство“ Сомбор 29.10.2015. 24 Aleksa Kurtinović
05.11.2015. Nataša Kostić;

Dragana Barić

12.11.2015. Nataša Kostić;

Dragana Barić

19.11.2015. Aleksa Kurtinović
26.11.2015.
ОШ ,, Никола Вукићевић“ Сомбор 26.10.2015. 25 Marko Šaula; Dragana Pavlović
02.11.2015. Branka Đukić;

Danijela Radanov

09.11.2015.
16.11.2015.
23.11.2015.

Више фотографија на Fb Crveni krst Sombor