Опшстинско такмичење у РППО одржано је 05.05.2012. у просторијама ЦК Сомбор. Учествовало је 5 шминкера и 12 маркираната, а најуспешнији трочлани тим је обезбедио учешће на покрајинском такмичењу.