Од момента проглашења ванредне ситуације, Црвени крст је у сталном контакту са Центром за обавештавање и Градским штабом за ванредне ситуације. Организована су свакодневна дежурства омладине Црвеног крста у циљу обиласка најугроженијих породица и помоћи у обезбеђивању прехрамбених производа, лекова, и сл. Број корисника Народне кухиње у овом периоду повећан је за 20 лица. Исто тако, током празника, организована су дежурства запослених у Секретаријату, као и омладине ЦК.