На позив Црвеног крижа Дарда, Милица Алексић и Никола Клипа, присуствовали су Првој Скупштини младих ове Организације, која је одржана у периоду 27-29. маја 2011. године. На Скупштини је презентован рад младих ЦК Дарда, а након тога органиизовано је дружење гостију и домаћина.