Црвени крст Војводине, 11. априла, организовао је једнодневну дообуку шминкера у циљу подизања квалитета реалистичког приказивања повреда, обољења и стања на обукама и такмичењима у пружању прве помоћи. Испред наше Организације, дообуци је присуствовао Стефан Јовановић.