Понедељак – ОШ ,,Доситеј Обрадовић,, – предавачи Марија Шкорућак и Даница Дрезга од 19,00-21,00
Уторак – ОШ ,,Аврам Мразовић,, – предавачи Драгана Караћ и Наташа Деак од 19,00-21,00
Среда – ОШ ,,Никола Вукићевић,, – предавачи Ален Кнежевић и Сава Капетан од 19,00-21,00
Четвртак – ОШ ,,21 октобар,, и ,,Братство Јединство,, – предавачи Арон Чувардић и Горан Милошевић од 19,00-21,00
Петак – ОШ ,,Никола Вукићевић,, – предавачи Весна Копрић и Марија Димитријев од 19,00-21,00

Ученици средњих школа – среда 19,00 – 21,00 предавачи

РППСО – уторак 19,30 – 21,00 и субота 15,00 – 17,00 – предавач Александар Томашев