У оквиру Програма за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама и јачање економске сигурности, који реализује USAID на нивоу локалних самоуправа, на Палићу, у пероду 24 – 25. марта 2009. године одржан је други семинар са представницима кључних актера из Сомбора, Суботице и Куле. Испред наше Организације, семинару је присуствовала Биљана Клипа.

У Београду, 31. марта, одржан је састанак Комисије за припреме у несрећама Црвеног крста Србије. Састанку је присуствовала секретар Гордана Савин.

У складу са планом рада на Програму за деловање у несрећама и одговор на несрећу, Црвени крст Војводине је у обавези да формира један Мобилно технички тим (МТТ), састава 12-15 чланова. Семинар за чланове Мобилно техничког тима одржан је у периоду 23-25. априла у Младеновцу, а истом је, испред наше Организације, присуствовао Петар Клипа.

Црвени крст Србије, поучен искуствима у одговору на несреће које су се догодиле у протеклих неколико година на територији Србије, утврдио је потребу да настави са реализацијом допунске и основне обуке професионално запослених у Црвеном крсту за национални Тим за теренску процену и координацију. Обука је реализована у периоду 27-29. април, а истој је присуствовала Биљана Клипа.

У Тителу, на обали реке Тисе, 14. маја је одржана трилатерана вежба на тему – помоћ цивилном становништву у катастрофама изазваним поплавама. У штабном делу делу вежбе учествовали су припадници оружаних снага Србије, Мађарске и Румуније. Црвени крст Војводине имао је задатак да припреми екипе за прву помоћ унесрећеним као и припрему ,,Мобилног села,,. Испред наше Организације, у припреми Мобилног села учествовали су Петар Клипа и Марко Веселиновић, а као члан екипе прве помоћи Горан Приморац. Вежби су присуствовале и секретар Гордана Савин и стручни сарадник Биљана Клипа.

У периоду од 04 – 07. јуна у Кампиралишту у Бачком Моноштору одржана је обука националног Тима за учешће у обезбеђивању привременог смештаја и збрињавања за ЦК Војводине, и допунска обука Окружних јединица за помоћ Црвеног крста Кикинда и Сомбор. Црвени крст Сомбор, поред чланова Окружне јединице за помоћ, за ову обуку, обезбедио је комплете за бригу о људима, за техничку подршку, део опреме за смештај. За организовање ове обуке, Црвени крст Србије сносио је трошкове у износу од 246.780,00 динара.