У оквиру пројекта ,,Промоција хуманитарних вредности,, Дуња Цимеша, једна од пет омладинаца из Сомбора који су укључени у реализацију овог пилот пројекта, боравила је у Струги у Македонији у периоду 10 – 13. мај 2007. године. Дуња је била једна од пет младих волонтера из Србије која је представљала наше Национално друштво у Македонији. У склопу целодневних радионица, Дуња је презентовала програм сомборске омладине који је, о чему смо већ информисали чланове Одбора, оцењен највишим оценама и упућен на регионално такмичење у оквиру наведеног пројекта.