Category: 2014

Конкурсна документација за набавку прехрамбених пакета 25 март 2014

Конкурсна документација за набавку прехрамбених пакета 25.03.2014 По јавном позиву број: 01-10/3-14 у отвореном поступку јавне набавке велике вредности „Набавка артикала за породичне прехрамбене пакете“