U okviru realizacije programa Crvenog krsta Srbije – Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti, dana 23.03.2023.godine sa učennicima četvrtog razreda OŠ ,, Bratstvo Jedinstvo“ Sombor, sa kojima se realizuje program, održana je radionica na temu požari. Učenici su u okviru ove teme naučili   šta znači termin požar, uslove za njegov nastanak, kao i mere koje treba preduzeti u cilјu prevencije, pravilnog postupanja radi sopstvene zaštite.