Промоција хуманих вредности


Промоција хуманих вредности у ОШ ,,Братство јединство,,

У ОШ ,,Братство јединство,, у Сомбору, дана 03. децембра, одржана је још једна радионица на тему ,,Културни идентитет и поштовање разлика. Радионице су реализовали волонтери Наташа Костић, Драгана Барић и Драган Симин.

Share


Радионица на тему ,,Културни идентитет и поштовање разлика,,

У ОШ,, Никола Вукићевић,, у Сомбору дана 07. децембра, одржана је радионица на тему ,,Културни идентитет и поштовање разлика,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Share

No Image

Волонтери у акцији

Програм Промоција хуманих вредности реализујемо у сарадњи са три Основне школе и то: ОШ ,, Братство Јединство“ Сомбор,        ОШ ,, Никола Вукићевић“  Сомбор и ОШ ,,22. Октобар“ Бачки Моноштор“. У  периоду октобар/новембар реализовано је укупно…

Share

No Image

263 ученика у програму ПХВ у периоду април/мај

У  периоду април – мај 2015.г. потписан је Споразум о партнерству са ОШ ,, Иво Лола Рибар“ у Сомбору, којим су у пројекат укључени ученици два нова одељења нижих разреда ове школе. Програм се тренутно реализује…

Share

No Image

Едуковано више од 150 ученика

У прва три месеца 2015. године, у четири основне школе на територији сомборске општине, реализујемо Програм ,,Промоција хуманих вредности,,. У програм је укључено 157 ученика нижих разреда основне школе, а укупно је реализована 21 радионица…

Share