У петак 29.03.2019. године у градској хали Мостонга одржано је 49. Градско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда обољења и стања.
Такмичење је отворио председник Скупштине Града Сомбора, Прим. др Зоран Парчетић, а такође такмичарима се обратила и Др Драгана Звијер Јовић – стручни сарадник Црвеног крста Војводине из области прве помоћи.
На такмичењу су своје знање и вештине приказали ученици основних и средњих школа из Сомбора окупљени у 11 екипа подмлатка, две екипе омладине и 4 екипе реалистичког приказа повреда обољења и стања. Сви они, од почетка фебруара месеца, свакодневно су присуствовали обукама које су реализоване у просторијама Црвеног крста . На такмичењу су приказали само део наученог на четири радна полигона, и организованом тесту знања, а исто тако имали су прилику да нешто науче и из других области рада и деловања Црвеног крста на едукативним полигонима.

Победничке екипе подмлатка, омладине и тим за РППОС, представљаће Црвени крст Сомбор на Покрајинском такмичењу које ће се одржати 1.Јуна у Сремској Митровици.