У четвртак 26.04.2018. у парку “Хероја“ у Сомбору одржано је Локално такмичење ученика трећих разреда основне школе у оквиру програма “ Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности у Локалним заједницама.“Програм има за циљ да ојача капацитете локалне заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера самозаштите и међусобне заштите, а реализован је у Основној школи “Иво Лола Рибар“, где су деца имала прилику да се упознају са следећим тематским целинама:систем заштите и спасавања у републици Србији, подела несреће и њени узроци, климатске промене, пожари, поплаве, безбедност на воденим површинама, земљотреси, клизишта-одрони, техничко-технолошке несреће, мере и поступци у случају несреће, мере безбедности и заштите у свакодневном обављању активности.Такмичењу су присуствовали:начелник Одељења за ванредне ситуације у Сомбору-Предраг Ракоњац, стручни сарадник за послове ванредних ситуација и одбране Града Сомбора-Иван Глигорић, мајор Небојша Мијаиловић задужен за цивилно-војну сарадњу Првог центра за обуку војске Србије, стручни сарадник Црвеног крста Војводине -Јелена Милић Шућур.Такмичење је отворио и присутнима се обратио председник Скупштине града Сомбора Прим.Др Зоран Парчетић.