Градско веће је на 100.седници, одржаној 23.јануара 2018.године, прихватило предлог комисије и донело закључак у којем се наводи да се Повеља града Сомбора за 2018.годину додељује прим.др Милану Зобеници, као признање за достигнућа у 2017 години.Др Милана Зобеницу за доделу Повеље града Сомбора предложио је Управни одбор Црвеног крста Сомбор.