У Прихватном центру у Сомбору, дана 25.11.2017. године, реализована је обука из пружања прве помоћи за запослене у Комесаријату за избеглице Р.Србије.