У уторак,16.05.2017.године ,одржана је седница Скупштине Црвеног крста Сомбор.На седници је између осталог ,усвојен Извештај о раду за 2016.годину.Седници су, поред редовних чланова Скупштине, присуствовали и господин Ђуро Куљанин, испред Комесаријата за избеглице РС,као и заменик Команданта Првог центра за обуку потпуковник Иван Орбовић и мајор Мијаиловић ,задужен за цивилно-војну сарадњу.